สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาตรวจคัดกรองผู้โดยสารเดินทางเข้าจังหวัดพะเยา ป้องกันไวรัสโควิด-19ไม่พบผู้มีอุณหภูมิร่างกาย สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 181 ครั้ง

 

วันที่ 24 มี.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกและจังหวัดพะเยา ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา อย่างต่อเนื่อง

โดยตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลในเบื้องต้นทุกคน โดยให้วัดอุณหภูมิร่างกาย แจ้งประกาศจังหวัดพะเยาที่ต้องให้ไปรายงานตัวต่อผู้นำชุมชนเพื่อติดตามผล พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง กักกันตัวเอง 14 วัน เว้นระยะห่าง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย

ผลการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร จำนวน 62 คน ไม่พบผู้โดยสาร พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ ที่มีอุณหภูมิร่างกาย สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส แต่อย่างใด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ