ภาคเอกชนสนับสนุนถุงมือสำหรับตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 แก่จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 111 ครั้ง

 

นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยาแจ้งว่า จังหวัดพะเยาได้รับถุงมือสำหรับการตรวจโรคจากคุณพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด เรียบร้อยแล้ว เวลา 08.40 น. จำนวน 50 ลัง ประกอบด้วย
-ไซส์ M 25 ลัง
-ไซส์ S 25 ลัง

โดย 1 ลัง มี 20 กล่อง
1 กล่อง มี 100 ชิ้น หรือ 50 คู่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดสรรให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแจกจ่ายต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ