องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกนำรถบรรทุกน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้ราษฎรที่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 119 ครั้ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก จัดรถบรรทุกน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านแม่สุกเหนือ และ หมู่ 10 บ้านแม่สุกสมุทรน้ำล้อม ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ