องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและเติมน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาให้ราษฎรในพื้นที่ บรรเทาภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 98 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและเติมน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาให้ราษฎรในพื้นที่ บรรเทาภัยแล้ง

วันที่ 4 เม.ย.63 เวลา 09.30 - 15.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร  อำเภอปง จังหวัดพะเยา ดำเนินการสนับสนุนน้ำสำหรับล้างระบบประปาหมู่บ้านและเติมน้ำสำหรับผลิตประปา  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ให้กับราษฎรบ้านใหม่สารภี หมู่ 11 ตตำบลขุนควร อำเภอปง จำนวน 8 เที่ยว ปริมาณน้ำ 48,000 ลิตร

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ