เจ้าคณะอำเภอจุนเยี่ยมให้กำลังใจชุดเฉพาะกิจตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หมุู่ 6 หมู่ 8 ตำบลลอ อำเภอจุน

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 101 ครั้ง

เจ้าคณะอำเภอจุนเยี่ยมให้กำลังใจชุดเฉพาะกิจตรวจคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หมุู่ 6 หมู่ 8 ตำบลลอ อำเภอจุน

คณะสงฆ์อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยพระครูอดุลย์สุนทรการ เจ้าคณะอำเภอจุน ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชุดเฉพาะกิจอำเภอจุน ณ จุดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19  หมู่ 6 และหมู่  8 ตำบลลอ อำเภอจุนจังหวัดพะเยา หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงปิดหมู่บ้านตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัส
โควิด-19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ