ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยรองรับผู้ที่จะเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ล่าสุดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ของ จ.พะเยายังมีเพียง 2

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 175 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทยรองรับผู้ที่จะเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ล่าสุดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ของ จ.พะเยายังมีเพียง 2 รายเท่าเดิม

            วันที่ 7 เมษายน 2563 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาครั้งที่ 6/2563 ที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ , นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดยจังหวัดพะเยา ล่าสุด จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ยอดสะสมรวม 53 ราย ส่งตรวจพบเชื้อ 2 รายเท่าเดิม ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 43 ราย รอผลตรวจ 8 ราย รักษาหายกลับบ้าน 42 ราย ยังอยู่โรงพยาบาลรวม  11 ราย

             โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้เน้นย้ำในเรื่องของข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการเข้าสู่กระบวนการกักกันไว้สังเกตอาการใน  Local Quarantine ผู้มีสัญชาติไทย  ที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน  ประกอบด้วย  การจัดเตรียมพื้นที่รองรับ การกักกันตัวของจังหวัด หรือ  Local Quarantine   ให้มีความพร้อม โดยสามารถที่จะใช้พื้นที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งในส่วนที่ จะทำเป็นสถานที่กักตัวโรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค  จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว รวมทั้งกำหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน , ให้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน และทุกภาคส่วน ถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พำนัก ไม่เคลื่อนย้ายเดินทาง อีกทั้งมอบหมายภารกิจหน้า แก่ส่วนราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงภารกิจ และแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำหนดแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจร่วมกัน  , วางแผนจัดระบบขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ประจำวัน มีการกำหนดจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแลประชาชน ถึงระดับหมู่บ้านชุมชน ให้ชัดเจน และกำหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการ  และให้จังหวัดรายงานการปฏิบัติให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19  กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเวลา  18.00 น.ทุกวัน เพื่อจะได้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 1 9 ต่อไป

               ทั้งนี้ข้อการสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องการเตรียมการประกาศยกระดับการประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมงแต่อย่างใด  แต่เป็นการเตรียมความพร้อม หน่วยงานสถานที่ เพื่อการยกระดับการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19  เพียงเท่านั้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ