ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ และเงินจำนวน 100,000 บาทจาก จากหน่วยงานราชการ -องค์กร เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 212 ครั้ง

 

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ จาก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ตามโครงการกระทรวงการคลัง ร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี โดยแอลกอฮอล์ดังกล่าวจะนำไปผลิตเป็นเจลล้างมือ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาต่อไป

พร้อมกันนี้ ผู้แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้มอบเงินร่วมโครงการ “สหกรณ์ไทยร่วมใจต้านภัย COVID – 19 จังหวัดพะเยา ” อีกจำนวน 100,000 บาทให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ในจังหวัดพะเยาอีกด้วย โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันในการป้องกันโรคระบาดในครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ