ผู้ตรวจการแผ่นดินเตรียมลงพื้นที่พะเยา จัดโครงการ Ombudsman Care มุ่งสร้างความเป็นธรรม เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 216 ครั้ง

 

ผู้ตรวจการแผ่นดินเตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยาจัดโครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมภูกามยาว 1 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เร่งเผยแพร่บทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินสู่เยาวชน พร้อมออกหน่วยบริการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยาจัดโครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่ห่างไกล ไม่สะดวกในการติดต่อรับคำปรึกษาและยื่นเรื่องร้องเรียนกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้โดยตรง ก็จะปรึกษาหรือไหว้วานลูกหลานที่ได้รับการศึกษาสูง ๆ เป็นผู้เขียนคำร้องให้แทน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความเป็นธรรมไปสู่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่ในต่างจังหวัด

โดยกำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นี้ ห้องประชุมภูกามยาว 1 มหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กว่า 500 คน หวังสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กระบวนการขั้นตอนในการร้องเรียนที่ถูกต้อง อาทิ ช่องทางการร้องเรียน การเขียนคำร้องต่าง ๆ ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้

นายรักษเกชา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) มาออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 ด้วย โดยจะจอดให้บริการในบริเวณต่าง ๆ ดังนี้

☆☆ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
- เวลา 05.00 - 07.00 น. - จัดกิจกรรม ณ ตลาดบ้านปง จังหวัดพะเยา

- เวลา 06.00 - 08.00 น. - จัดกิจกรรม ณ ตลาดสบบง จังหวัดพะเยา

- เวลา 06.00 - 08.00 น. - จัดกิจกรรม ณ ตลาดเชียงคำ 1 จังหวัดพะเยา

- เวลา 15.30 - 18.30 น. - จัดกิจกรรม ณ ตลาดนัดคลองถม จังหวัดพะเยา (บริเวณที่ตรวจสภาพรถ)

☆☆ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
- เวลา 06.00 - 08.00 น. - จัดกิจกรรม ณ ตลาดสุริยะชัย จังหวัดพะเยา

- เวลา 06.00 - 08.00 น. - จัดกิจกรรม ณ ตลาดแม่ทองคำ จังหวัดพะเยา

- เวลา 06.00 - 08.00 น. - จัดกิจกรรม ณ ตลาดเช้าอาเขต จังหวัดพะเยา (ลานจอดรถร้านสบายซุปเปอร์)
- เวลา 15.30 - 18.30 น. - จัดกิจกรรม ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
- เวลา 15.30 - 18.30 น. - จัดกิจกรรม ณ ตลาดโต้รุ่งหนองระบู จังหวัดพะเยา
- เวลา 15.30 - 18.30 น. - จัดกิจกรรม ณ ตลาดท่าวังทอง จังหวัดพะเยา

☆☆ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
- เวลา 08.30 - 12.00 น. - จัดกิจกรรม ณ ลานจอดรถริมอ่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


“ดังนั้น จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Ombudsman Care กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และท่านใดที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ที่รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ” นายรักษเกชากล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ