ทุเรียนปราจีน "พันธุ์หมอนทอง" สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดปราจีนบุรี สดส่งตรงจากสวนเกษตรกร

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 229 ครั้ง

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ขอเรียนเชิญพี่น้องจังหวัดพะเยา สั่งซื้อทุเรียน "พันธุ์หมอนทอง" จากจังหวัดปราจีนบุรี 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีลักษณะพิเศษ 
"เนื้อแห้ง หนา เส้นใยน้อย หวานมัน" ตามมาตรการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัด  

* เปิดรับคำสั่งซื้อ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

** หมายเหตุ : รับสินค้า ณ  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 

!! อย่าลืม อย่าพลาด !!
โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา หรือ ตามแบบฟอร์ม 
https://forms.gle/H4cqqqRBwMnVTyHi6
***บริโภคผลไม้ไทย สนับสนุนเกษตรกรไทย สู้ภัยโควิด***

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ