สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาบูรณาการตรวจเข้มสถานประกอบการ เพื่อคุ้มครองแรงงานและให้ความรู้ป้องกันโควิด-19

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 157 ครั้ง

 

นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า พนักงานตรวจแรงงาน ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยาได้ออกตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประเภทกิจการสถานีบริการน้ำมัน กิจการร้านสะดวกซื้อ กิจการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร กิจการโรงงานผลิตแป้งหมักขนมจีน กิจการขายปลีกยางรถยนต์ และกิจการรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 แห่ง ลูกจ้างรวม 38 คน เป็นชาย 19 คน หญิง 19 คน

จากการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน พบว่า มีสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เรื่อง ไม่จ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวน 4 แห่ง

อนึ่งในการตรวจครั้งนี้ ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก และไม่พบพฤติกรรมการใช้แรงงานบังคับแต่อย่างใด และ

นอกจากนี้ ได้แนะนำให้ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการในเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการ.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ