เทศบาลตำบลแม่ปืม เชิญชวนร่วมเติมเต็มตู้ปันสุขเทศบาลแม่ปืม ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่ปืม

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 50 ครั้ง

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายสนั่น สถิตคุณากูล นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ปืม ได้จัดให้มีตู้ปันสุข ไว้บริการประชาชน ณ หน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่ปืม เพื่อร่วมแบ่งปันอาหาร, เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการ ตู้ปันสุขแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิค-19

โอกาสนี้ ได้รับความเมตาจากท่านพระครูประยุตศุภการ เจ้าอาวาสวัดร่องคือ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปืม และคณะได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร ต่างๆ เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19).

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ