จ.พะเยา เชิญชวนเลือกซื้อสินค้าในงานตลาดนัด สู้ไปด้วยกัน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 203 ครั้ง

   นางสาวเยาวเรศ แซ่โคว้ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา,สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา,บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ,เครือข่ายธุรกิจ Biz Club พะเยา และศูนย์การค้า Top Plaza สาขาพะเยา จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายใต้ชื่อ งานตลาดนัด สู้ไปด้วยกัน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น.- 19:00 น. ณ   ลานโปรโมชั่น 2 หน้าพาวเวอร์บาย ศูนย์การค้า Top Plaza สาขาพะเยา และระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2563 เวลา 9:00 น.- 20:00 น. ณ บริเวณทางเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างเจริญภัณฑ์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สาขาพะเยา พบกับสินค้าชุมชน OTOP SMEs และพ่อค้า แม่ค้า เกษตรกรจากชุมชนชาวพะเยา คัดสรรสินค้า มาให้เลือกชมเลือกซื้อกันมากมาย

   จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชน ได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าในงานตลาดนัด สู้ไปด้วยกัน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา โทร 054-431636  

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ