คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา จัดเตรียมแผนรองรับผลกระทบและการระบาดโรคโควิด 19

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 147 ครั้ง

   เมื่อวานนี้ ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 14/2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการวางแผนปฏิบัติการจังหวัดพะเยา เพื่อรองรับผู้ป่วย รวมทั้งทบทวนมาตรการต่างๆเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน  โดยจังหวัดพะเยา ได้จัดเตรียมแผนรองรับผล กระทบและการระบาดโรคโควิด 19 ระลอก 2 เป้าหมายเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อเข้าสู่จังหวัดพะเยา ประชาชนและบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขต้องปลอดภัยและลดผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 1.การเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยที่ด่าน สถานพยาบาลและชุมชน 2.การดูแลรักษาผู้ป่วยและการป้องกันการติดเชื้อ มีการดูแลและติดตามที่ดี 3.การติดตามผู้สัมผัสโรค ซึ่งดำเนินการทุกวันรวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยง 5.มาตรการทางสังคมและกฎหมาย 6.การจัดการทางข้อมูล ซึ่งเป็นแผนการดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 เตรียมการ 3 ด้าน คือ 1.ด้านการดูแล รักษา ส่งต่อผู้ป่วยการเตรียมพร้อมทั้งห้องแล็ป ห้องเอ๊กเรย์ ซึ่งโรงพยาบาลพะเยา สามารถรอรับได้ 30 รายต่อวัน และขยายได้ถึง 90 รายต่อวัน ทบทวนการปฏิบัติการด้านการรับส่งต่อให้บุคลากรได้ทราบและเข้าใจและมีการฝึกซ้อมอย่างละเอียด 2.ด้านสถานที่รองรับ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ มีการตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน โดยให้โรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลเชียงคำ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆ 3.ด้านความพร้อมของบุคลากร มีทีมแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร ฯลฯ และปัจจุบันโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลพะเยาราม สามารถให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้แล้ว

   นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้ การขอใช้งบกองทุนสนับสุนนการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.พะเยา gพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการตั้งด่านบูรณาการของตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา.สำนักงานบริหารเครือข่ายฯโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การแพร่ระบาด และเห็นชอบให้โรงเรียนพะเยาพิทยาคมเปิดรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ,ม.4 ระหว่างวันที่ 1-13 มิ.ย.2563 โดยให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ,อ.เชียงม่วน หารือ การจัดระเบียบคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่จะเป็นพนักงานสอบสวน และกำหนดสถานที่จำหน่าย ,เห็นชอบแผนการดูแลนิสิตหน้ามอ ของมหาวิทยาลัยพะเยา, เห็นชอบให้สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 3 สาขา (ช่างเครื่อปรับอากาศขนาดเล็ก ,ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และช่างซ่อมเครื่องยนต์) ยกเว้นหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ,เห็นชอบให้สำนักงานบังคับคดีจังหวัดดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และให้ ศปก.จังหวัดจัดทีมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และเห็นชอบแผนและขั้นตอนการปฏิบัติการเปิดเยี่ยมญาติผู้ต้องขังตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019ในเรือนจำจังหวัดพะเยา

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ