พาณิชย์จังหวัดพะเยาจัด" ตลาดนัดพาณิชย์ "เพิ่มช่องทางตลาดผู้ประกอบการ เกษตรกร จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด บรรเทาภาระค่าครองชีพ ช่วงโควิด-19

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 155 ครั้ง

 

สำนักงาพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัด “ตลาดนัดพาณิชย์” ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร ให้มีพื้นที่ในการค้าขาย สร้างรายได้และผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัด 
  
โดยดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)ตรวจวัดอุณหภูมิผู้จำหน่ายและผู้ซื้อสินค้า บริการเจลแอลกอฮอล์ การสแกนแอฟพลิเคชั่น “ไทยชนะ” การเว้นระยะห่าง Social Distancing การใช้หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยของผู้จำหน่ายและผู้ซื้อสินค้า
    
มีผู้ประกอบการ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 21 ราย ได้แก่ผัก ผลไม้  ไข่ไก่ อาหารปรุงสำเร็จและเครื่องดื่ม  เสื้อผ้า เครื่องประดับ จักสานผักตบชวา มะม่วงน้ำดอกไม้จากสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด และห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด  ยอดรวมจำหน่ายสินค้า 63,857 บาท

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ