วันสุดท้ายของการรับเรื่องร้องเรียนโครงการเงินเยียวยา 5,000 บาท ยังคงมีประชาชนชาวพะเยามาร้องเรียนต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 139 ครั้ง

 

              วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ชาวบ้านในจังหวัดพะเยา ยังคงเดินทางเข้ามาร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา  เพื่อขอรับการเยียวยาจากรัฐบาลกรณีได้รับผลกระทบจากโควิด 1 9 ซึ่งวันที่ 29 พฤษภาคมวันนี้ เป็นวันสุดท้ายที่ทางศูนย์ดำรงธรรม ทั่วประเทศ เปิดรับเรื่องร้องเรียน กรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 และไม่สามารถลงทะเบียนได้  เพื่อขอรับการเยียวยาจากรัฐบาล

             โดยบรรยากาศวันนี้ได้มีประชาชนทยอยเดินทางมาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเยียวยา 5,000 บาท  และเป็นผู้ที่ ไม่สามารถเข้าถึงระบบ เทคโนโลยีการลงทะเบียนของกระทรวงการคลังได้  จึงทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันตามเวลาที่กำหนด  

              นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ เดินทางมาร้องเรียน โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำว่ากรณีกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วจะมีการเยียวยาในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว ครม.ได้มีมติเห็นชอบเยียวยากลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและคนพิการไปแล้ว เดือนละ 3,000 บาท 3 เดือน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนกรณีเงินเยียวยาของกระทรวงการคลัง จะเยียวยาเฉพาะกลุ่มอาชีพอิสระ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างแรงงาน ซึ่งมีอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองว่าเข้าเกณฑ์กลุ่มไหนเพื่อจะได้รับสิทธิ์ตรงตามที่ทางการกำหนด

           สำหรับ การช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องรอมาตรการจากทางคณะรัฐมนตรี พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง  โดยเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องที่ร้องเรียนทั้งหมด ไปให้ทางกระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทาง หรือมาตรการการช่วยเหลือเยียวยา และนำเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ