ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

สปข.3 Magazine Online

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบ ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดูเพิ่มเติม
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ ดูเพิ่มเติม
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติ ดูเพิ่มเติม
5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับสมัครพนักงานประจำโรงน้ำดื่มและแม่บ้าน ดูเพิ่มเติม
6 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครพนักขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิเทศสัมพันธ์และตำแหน่งพนักงานวิชาการการเงินและบ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ประกาศข่าวสืบหาบิดามารดา ดูเพิ่มเติม
2 ก.เกษตรฯ เตรียมจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 13 พ.ค. 65 ดูเพิ่มเติม
3 เชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดูเพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนฯ) ดูเพิ่มเติม
5 How I Care ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาอังกฤษเด็กฟรี 5 ปี ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรม และทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ดูเพิ่มเติม
7 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
3 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
4 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
5 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
6 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
7 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม