ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากล ดูเพิ่มเติม
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ดูเพิ่มเติม
3 เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี  ดูเพิ่มเติม
4 เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดูเพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงลำพูน กรมทางหลวงประกาศยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ดูเพิ่มเติม
6 บ้านห้วยปันจ๊อย เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื ดูเพิ่มเติม
7 บ้านหัวห้วย เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจั ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานหมุนเ ดูเพิ่มเติม
2 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565 จ ดูเพิ่มเติม
3 ยกเลิกประกาศ : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 256 ดูเพิ่มเติม
4 รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพ ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน รวบรวมตำแหน่งว่างจากนายจ้าง ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ตำแหน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองส ดูเพิ่มเติม
3 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดูเพิ่มเติม
4 การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7 ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน แก้ไขวันที่ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพชำรุด ดูเพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงลำพูน ยกเลิกขายทอดพัสดุชำรุด ดูเพิ่มเติม
7 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
3 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
4 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
5 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
6 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
7 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม