ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

สปข.3 Magazine Online

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจัดซื้อที่ดินเพื่อสิ่งก่อสร้างอื่น ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สคท.แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
5 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากล ดูเพิ่มเติม
6 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากล ดูเพิ่มเติม
7 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากล ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ดูเพิ่มเติม
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป ดูเพิ่มเติม
3 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ดูเพิ่มเติม
4 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ดูเพิ่มเติม
5 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อั ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 3 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ขอเชิญร่วมประชุม ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน กำหนดฝึกอบรมผู้ประกอบการตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ดูเพิ่มเติม
4 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ดูเพิ่มเติม
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ดูเพิ่มเติม
6 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์กำหนดจัดฝึกอบรม หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน ประจำปี 25 ดูเพิ่มเติม
7 ส ป ช. กำหนดจัดอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 299/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโคว ดูเพิ่มเติม
2 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
3 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
4 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
5 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
6 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
7 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม