ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงกา ดูเพิ่มเติม
2 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงกา ดูเพิ่มเติม
3 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงกา ดูเพิ่มเติม
4 เรือนจำจังหวัดลำพูนมีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ดูเพิ่มเติม
5 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากล ดูเพิ่มเติม
6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ดูเพิ่มเติม
7 เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี  ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ดูเพิ่มเติม
4 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี ดูเพิ่มเติม
6 ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานหมุนเ ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2565 จ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. ดูเพิ่มเติม
2 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปลี่ยนแปลงพิธีมองรางวัลพานแว่นฟ้า ดูเพิ่มเติม
4 ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองส ดูเพิ่มเติม
6 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดูเพิ่มเติม
7 การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
3 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
4 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
5 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
6 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
7 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม