ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

สปข.3 Magazine Online

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ สปข.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ สคท.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ สคท.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคาร สปข.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ สปข.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ สปข.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ได้สรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคล หรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอ ดูเพิ่มเติม
2 สนง.ขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 ศาลจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการายบุคคล จำนวน 3 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
5 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนสมัคร หรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง ดูเพิ่มเติม
6 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 จังหวัดลำพูน ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการกระจายผลผลิตมะม่วงฯ ปี 2565 ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่บทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ดูเพิ่มเติม
3 ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานประสานขอพระราชทานเพลิงศพชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
4 เปิดจองโครงการการเคหะแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.94) ดูเพิ่มเติม
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ดูเพิ่มเติม
7 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาต ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
3 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
4 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
5 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
6 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
7 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม