ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สปข.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษความปลอดภัยภายในบริเวณ สปข.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาพนักงานปรับปรุงภุมิทัศน์ สปข.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สคท.เชียงราย ประจำปีงบประ ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สคท.แพร่ ประจำปีงบประมาณ ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สปข.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ดูเพิ่มเติม
3 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ ดูเพิ่มเติม
5 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเปลี่ยนสถานที่การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรมและทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดูเพิ่มเติม
5 ด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียน โครงการ "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถา ดูเพิ่มเติม
6 ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ ดูเพิ่มเติม
7 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา ต.เวียงมอก อ.เภิน จ.ลำปาง ขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อตู้กดน้ำร้อน -น้ำเย็นให้นักเรียน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
3 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
4 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
5 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
6 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
7 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม