ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

สปข.3 Magazine Online

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สคท.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันห ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๕ ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตโล่รางวัล ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยม สวท. และ ส.ปชส.ภาค ๓ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 แขวงทางหลวงชนบทพะเยา จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงาน ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมภายในประเทศ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อั ดูเพิ่มเติม
6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว จำนวน 2 อัต ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานขนส่งลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัคร อบรม และทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ดูเพิ่มเติม
3 จังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) ขอเชิญชวนเสนอชื่อหรือผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ดูเพิ่มเติม
6 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด "งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน" ดูเพิ่มเติม
7 พาณิชย์เคาะส่วนต่างโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 "ประกันรายได้" เฉลี่ยอยู่ที่กิโ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
3 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
4 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
5 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
6 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
7 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม