ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

สปข.3 Magazine Online

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สคท.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สคท.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ถนนเชียงราย - เทิง สถานีทวนสัญญาณดอยปุย จังหวัดเชียงราย ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ถนน ณ สถานีโทรคมนาคมดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม ดูเพิ่มเติม
3 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาช ดูเพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชนบทพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ดูเพิ่มเติม
5 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครบุคคลเพื่อการจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขุดลอก จำนวน 10 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 คัน ดูเพิ่มเติม
2 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จะทำการฝึกและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ป. สนามประจำปี 2565 ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานขนส่งจังหวัด ขอความร่วมมือ รถที่ทะเบียนเป็นอันระงับและค้างชำระภาษีติดต่อกันครบ 3 ปี ตามพระราชบัญญัติรถ ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษ ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง จะทำการขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ ) จำนวน 9 รายการ ดูเพิ่มเติม
6 การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนศรีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม ดูเพิ่มเติม
7 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน จะทำการขายทอดตลาดของกลาง จำนวน 1 รายการ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
3 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
4 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
5 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
6 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
7 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม