ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมการเมืองการปกครอง ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์บนจอ LED โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านน ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา ประจำปีงบประม ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ดูเพิ่มเติม
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ สคท.เขียงราย ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โครงการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัด ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีล้านนนา กลุ่มจังห ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง รับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรธรณ์ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมร ดูเพิ่มเติม
4 โรงพยาบาลแม่ทา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่ ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบุคคล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ดูเพิ่มเติม
2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ขอเชิญสั่งซื้อลิ้นจี่พันธุ์ฮงอวย ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดตราด เชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อผลผลิตเงาะของจังหวัดตราด ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 24 ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 23 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
3 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
4 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
5 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
6 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
7 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม