ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมระบบเครือข่าย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ของ สวท.ฝาง และศูนย์บำรุงรักษากองบริหารก ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงหลังคาและทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน สำ ดูเพิ่มเติม
4 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากล ดูเพิ่มเติม
5 เทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากล ดูเพิ่มเติม
6 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลเสริมงาม รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ดูเพิ่มเติม
3 เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประกาศการรับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม จำนวน 4 ตำแหน ดูเพิ่มเติม
4 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท ดูเพิ่มเติม
5 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสู ดูเพิ่มเติม
6 ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง จำกัด รับสมัครงาน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ดูเพิ่มเติม
2 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดูเพิ่มเติม
4 กระทรวงการต่างประเทศเชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี 2564 ดูเพิ่มเติม
5 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำพูนออกปฏิบัติงานครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซ ดูเพิ่มเติม
6 จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ดูเพิ่มเติม
7 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เชิญชวนสมัครคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สปอต โครงการฯ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 64 (สวท.เชียงราย) ดูเพิ่มเติม
3 สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (สวท.ลำปาง) ดูเพิ่มเติม
4 ชุดคู่มือ KM 2563 ดูเพิ่มเติม
5 คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (ตัวที่1)-สวท.น่าน ดูเพิ่มเติม
6 สวท.พะเยา สปอต โครงการ ปชต. (กระบวนการประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม
7 สวท.ฝาง สปอต โครงการ ปชต. (พลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตย 2563) ดูเพิ่มเติม