ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ดูเพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงลำพูน กรมทางหลวงประกาศยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ดูเพิ่มเติม
3 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ nissan 1 คัน ดูเพิ่มเติม
4 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุในการทำขาเทียม จำนวน 2 รายการ ดูเพิ่มเติม
5 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให ดูเพิ่มเติม
4 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ(ภาค ก และ ภาค ข ) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลท ดูเพิ่มเติม
5 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ดูเพิ่มเติม
6 รับสมัครบุคคลเช้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จำนวน 6 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียน โครงการ "วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถา ดูเพิ่มเติม
2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
3 สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.94) ดูเพิ่มเติม
4 เทศบาลตำบลช้างเผือก ลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ 5.55 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนโควิ19 (ซิโนฟาร์ม) ฉีดให้ประชาชนในพื้น ดูเพิ่มเติม
5 จังหวัดเชียงใหม่ มีประกาศ ยกเลิกวิธีการจับฉลากขึ้นบัญชีสำรอง ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามประกาศจังหวัดเช ดูเพิ่มเติม
6 จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้ที่มีความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดเ ดูเพิ่มเติม
7 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสร้างสรรค์สร้างคุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!