ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ nissan 1 คัน ดูเพิ่มเติม
2 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุในการทำขาเทียม จำนวน 2 รายการ ดูเพิ่มเติม
3 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบุคคล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภ ดูเพิ่มเติม
4 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำ ดูเพิ่มเติม
5 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2564 ดูเพิ่มเติม
6 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน ดูเพิ่มเติม
7 รับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสร้างสรรค์สร้างคุณธรรมอวอร์ด ปี 2563 ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการครูรักษ์(ถิ่น) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!