สวท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม KM แนะนำการใช้ เทคโนโลยี Stream Yard

  • ภาพจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2564
  • รับชม : 107 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 น.ส.มัณฑนา อาษากิจ ผอ.สวท.เชียงใหม่ มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค จัดกิจกรรม KM แนะนำการใช้ เทคโนโลยี Stream Yard มาใช้ในการจัดรายการวิทยุแก่ทีมงาน ดี.เจ. สวท.เชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้จัดรายการจากหน่วยงานต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด โดยจะทดลองใช้ในรายการคุยข่าว อปมช.รายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี รายการจากใจ ธกส.และรายการอื่นๆ ตามลำดับ

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ