สวท.เชียงใหม่ หารือแนวทางการจัดรายการวิทยุกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

  • ภาพจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 16 ส.ค. 2564
  • รับชม : 186 ครั้ง

วันที่ 16 ส.ค. 64 น.ส.มัณฑนา อาษากิจ เข้าพบ นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมผ่านสื่อวิทยุและนำทีมงาน KM การจัดรายการวิทยุผ่านรูปแบบ  stream yard ณ สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ 

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ