สวท.เชียงใหม่ บันทึกภาพหมู่บุคลากร

  • ภาพจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 31 ส.ค. 2564
  • รับชม : 164 ครั้ง

วันที่ 31 ส.ค. 64 สวท.เชียงใหม่ บันทึกภาพหมู่บุคลากร เพื่อนำตีพิมพ์ในรายงานประจำปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประจำปี 2564

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ