ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อ่านสารเนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 404 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ..//

            นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะบันทึกเทปอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการจัดกิจกรรมฯ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ทั้งการสกัดกั้น การปราบปรามและการบำบัดรักษา จนทำให้สามารถจับกุมผู้ค้าและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งรณรงค์ ป้องกันให้เด็กเยาวชน ประชาชนทุกภาคส่วนปฏิเสธยาเสพติด เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายคือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

ทั้งนี้  ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่ได้ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไป ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ถือเป็นกำลังสำคัญ จึงเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันคนหน้าใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้แนวคิด  “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” SAVE ZONE, NO NEW FACE  เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน และเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านประสบความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ