จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 319 ครั้ง

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เผยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี 2563 ..//

            นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563  โดยที่ประชุมได้มีมติ รับทราบข้อมูลการผลิตและการตลาดมะม่วง และลำไย  รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี 2563  อีกทั้งยังได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ รวม 2 โครงการ และเห็นชอบให้จัดทำแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตให้เป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ของกระทรวงพาณิชย์โครงการกระจายผลผลิตลำไย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 ด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ