จังหวัดเชียงใหม่ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 370 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้บริการเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

ที่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอ 25 อำเภอ และประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คนเข้าร่วม

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อให้บริการเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายในงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมให้บริการเกษตรกรและประชาชน จำนวน 14 คลินิก รวมถึงการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากโครงการหลวง การจัดแสดงองค์ความรู้การผลิตพืชเมืองหนาว รวมถึงการบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร จากนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่มาร่วมงาน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ