รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะและร่วมรับฟังปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 392 ครั้ง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องอมก๋อยโมเดล แก้ไขปัญหาในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

        นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ลงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบปะและร่วมรับฟังปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการลงพื้นที่อำเภออมก๋อยครั้งนี้ จะเป็นการนำร่องเข้ามาแก้ไขปัญหาในการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ กระหล่ำปลี พริก บุก และฝักทอง ให้เกษตรกรมีหลักประกันราคา ในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ให้ไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ โดยจะมีการเซ็นสัญญา 10 สัญญา ให้ผู้รับซื้อและตัวแทนเกษตรกร ได้ราคาผลผลิตที่เป็นธรรมและชัดเจน โดยนำร่องให้อำเภออมก๋อย เป็นอมก๋อยโมเดลในการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรให้กับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมมอบถุงยังชีพ ไข่ไก่ และผ้าห่มบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน และปรุงอาหารกลางวันมอบให้แก่ประชาชน จำนวน 2000 คน รวมทั้งติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 4 (พิเศษ) ที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ปลากระป๋อง และหมูเนื้อแดงมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในราคาที่ย่อมเยาว์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม
ผู้เรียบเรียง : ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ