กรมชลประทาน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 387 ครั้ง

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน กรมชลประทาน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 1 เวทีที่ 1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายเขื่อน

            ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน กรมชลประทาน จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 1 เวทีที่ 1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด สันทราย และอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น      

            ด้านนายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่และมีอุทกภัยเกิดขึ้น สร้างความหวั่นวิตกให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความแข็งแรงและการบริหารจัดการของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายเขื่อน อีกทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเป็นไปอย่างปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและรองรับการผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้ำ โดยได้ดำเนินการศึกษา วางแผน และวางมาตรการป้องกันและระวังความเสี่ยงกรณีระบายน้ำมากกว่าปกติ กรมชลประทานจึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยจะศึกษาอย่างครบถ้วนทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะฉุกเฉิน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ