องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 323 ครั้ง

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่

            ที่ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563  ซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกองทัพบกในฐานะอนุกรรมการฯ ดำเนินการก่อสร้าง และกองทัพภาคที่ 3 ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง สำหรับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ได้รับความอนุเคราะห์การออกแบบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นความร่มรื่นของร่มไม้ใหญ่ ด้วยพันธุ์ไม้พื้นถิ่นหายาก บริเวณด้านหน้าปลูกต้นรวงผึ้งและราชพฤกษ์ เพื่อสื่อถึงพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง คาดว่าในต้นปี 2565 ศูนย์วิจัยต้นแบบแห่งนี้ จะพร้อมเริ่มใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อศูนย์กลางในการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้บนพื้นที่สูงจากประสบการณ์ของโครงการหลวงที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษ สร้างประโยชน์แก่เกษตรกร ประชาชนทั้งในประเทศ และนานาชาติ ด้านความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งล่าสุด ปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นธนาคารอาหารชุมชนบนพื้นที่สูง โดยเพาะขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น พบว่า เหรียง ลูกเนียง ต๋าว ลิงลาว เจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้ยังได้ทดสอบสาธิต การเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ Sp 61 (เนื้อสีม่วง) และ Sp 49 (เนื้อสีเหลือง) ซึ่งจะเป็นพืชทางเลือกสร้างอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ สำหรับการฟื้นฟูคุณภาพดินหลังการปลูกข้าวโพดนั้น ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วแดงหลวง เนื่องจากพืชตระกูลถั่วจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเพิ่มในดิน รักษาความชุ่มชื้น ขัดขวางการเจริญเติบโตของวัชพืช และรากยังช่วยให้ดินโปร่ง มีช่องอากาศ สามารถระบายน้ำได้ดีอีกด้วย

ทั้งนี้ นโยบายหลักของมูลนิธิโครงการหลวง มุ่งเน้นการดำเนินการให้ถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยเฉพาะในการเข้าดำเนินการในพื้นที่สูง

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ