โค้งสุดท้าย การสมัครวิ่งเทรล อินทนนท์ Thailand by UTMB

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 260 ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน การแข่งขันวิ่งเทรล อินทนนท์ Thailand by UTMB ยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครวิ่งเทรล ระยะทาง 10 กิโลเมตร ช่วงโค้งสุดท้าย

            นายสมศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การแข่งขันวิ่งเทรล อินทนนท์ Thailand by UTMB เป็นหนึ่งในหกสนามทั่วโลกของซีรีย์ Ultra Trail Mont Blanc หรือ UTMB ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ในปีนี้มีนักวิ่งชาวไทยและนักวิ่งต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นสนามวิ่งเทรลระดับโลก โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 5 ระยะ ได้แก่ 170 กิโลเมตร,120 กิโลเมตร, 80 กิโลเมตร, 25 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งในปีนี้จะเป็นการจัดแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ที่ยึดหลักตามมาตรการของ ศบค. คู่มือการจัดกิจกรรมของการท่องเที่ยวและกีฬา และมาตรฐานการแข่งขัน UTMB โลก โดยคำนึงให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้รับความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ ยังมีระบบที่สามารถติดตามนักวิ่งทุกช่วงระยะการวิ่งเพื่อป้องกันนักวิ่งหลงเส้นทาง และการถ่ายทอดสดให้รับชมได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักวิ่งและผู้ที่สนใจ สมัครวิ่งเทรลในระยะ 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางพิเศษที่เปิดให้เฉพาะคนไทยและคนในพื้นที่ โดยจะใช้ระยะเวลาวิ่งตั้งแต่ 4 – 6 ชั่วโมง ให้นักวิ่งสามารถชมธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ และเป็นเส้นทางที่มีความหลากหลายทางชีวภาพจากสภาพป่าที่เปลี่ยนไปตามระดับความสูง ได้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นี้ www.runningconnect.com หรือที่เพจ Thailand by UTMB ซึ่งคาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ภาคการท่องเที่ยวและบริการและยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ