ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรม “รวมใจพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่”

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 4 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 206 ครั้ง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรม “รวมใจพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่” ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว

นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมใจพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่” ซึ่งฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน จัดขึ้น เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมถึงพื้นที่ในเขตการบิน โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ พนักงานสายการบิน และส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

            ด้านพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัย และดำเนินการเช็ดถู พื้นที่สัมผัส ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแอลกอฮอล์มาโดยตลอด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ในส่วนของบริเวณพื้นที่โดยรอบ ได้ดำเนินการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เพื่อสร้างความสวยงามให้กับนักท่องเที่ยว และผู้มาใช้บริการ

            ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ด้านความสะอาดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นการช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอีกด้วย

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ