กองทัพภาคที่ 3 หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” ประจำปี 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 196 ครั้ง

กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” ประจำปี 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่

            ที่อาคารยอดทัพบันเทิง กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม หารือ บูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และจัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” ประจำปี 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดจัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” ประจำปี 2564 ในเบื้องต้น วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วย การประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกคำวันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ห้องประชุมระวังเมือง 1 กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การจัดนิทรรศการในกิจกรรม“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ประจำปี 2564 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เกิดความยั่งยืน และเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก เนื่องจากปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในทุกมิติ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาว

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ