หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 470 ครั้ง

หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควัน รับฟังปัญหา อุปสรรค ในพื้นที่

            ที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ธเณศ กาลพฤกษ์ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามงานด้านกิจการพลเรือน โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี พลตรี อำนาจ   ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

            หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก   กล่าวว่า   งานกิจการพลเรือนเป็นงานที่ครอบคลุมการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร ตำรวจ และพลเรือน ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ที่จะต้องประสานความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ของคณะทำงาน ต้องการมารับรู้ รับทราบข้อมูล ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ในพื้นที่ภาคาเหนือ 9 จังหวัด ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน การประสานความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนของพื้นที่เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยจะนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับในการลงพื้นที่ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป

ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการระบุตำบลเสี่ยง 255 ตำบล 90 อำเภอ ประชาชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า จำนวน 15,764 คน  มีการสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ และการชะล้างฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สะสม โดยใช้รถฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ 9 จังหวัด จำนวน 122 คัน รวม 1,039 เที่ยว รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ไฟป่าร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ จำนวน 27 คดี พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 22 คดี และจังหวัดลำปาง 5 คดี

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ