รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ไม่ให้เกิด HOTSPOT

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 13 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 104 ครั้ง

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนด 3 แนวทาง ในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเข้มงวด และเคร่งครัด

            นายพงศ์บุณย์ ปานทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดแนวทางการการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน(ส่วนหน้า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยได้วางแนวทางการดำเนินการไว้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย การเฝ้าระวังพื้นที่ที่ยังไม่เกิด HOTSPOT ให้มีการสนธิกาลังของ ทส. ภายในและระหว่างจังหวัดในการปฏิบัติ ปรับรูปแบบการทำงาน พร้อมกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษของแต่ละจังหวัด เช่น ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ และดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และดอยจระเข้ จังหวัดเชียงราย เป็นต้น จัดให้มีลาดตระเวนร่วมกับทหาร ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน เฝ้าระวัง ไม่ให้เกิด HOTSPOT ตลอด 24ชั่วโมง หากตรวจพบไฟ ให้ชุดดับไฟป่า เข้าดับไฟทันที ก่อนเป็น HOTSPOT พร้อมกันนี้ให้ทำการปิดทุกป่า และประกาศรางวัลนำจับเผาป่าหากพบมีผู้บุกรุก ให้จับกุมดำเนินคดีทันที โดยมิให้ละเว้น สำหรับแนวทางที่ 2 เป็นเรื่องการดับไฟป่า ให้มีการสนธิกาลังหน่วยงาน ทส. (กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) และหน่วยงานอื่น นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่สำคัญคือการปฏิบัติต้องดับไฟให้สนิท มิให้ลุกลามจนเกิด HOTSPOT ในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนแนวทางที่ 3 เป็นการดาเนินการในพื้นที่ที่ไฟไหม้แล้ว ให้มีแจ้งความดำเนินคดีในทุกพื้นที่ที่มี HOTSPOT โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ติดต่อหรือใกล้เคียงกับแปลงที่ดินของราษฎร กรณีเกิดไฟไหม้บนแปลงที่ดิน ในเขตสำรวจการครอบครองที่ดินในป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนสงวนแห่งชาติ จะพิจารณาทบทวนการอนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทำกินในที่ดินแปลงนั้น

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ