สำนักงานชลประทานที่ 1 ยืนยัน น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพียงพอตลอดหน้าแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 194 ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ยืนยัน น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค เพียงพอตลอดหน้าแล้ง ย้ำขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าติดตั้งในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

            นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า อธิบดีกรมชลประทานมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการทำงานร่วมกัน และบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งปี 2564 ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และเกิดประโยชน์สุงสุด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม ในทุกพื้นที่

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้วางแผนจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบสนองตามความต้องการ การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ และการเกษตรอย่างสมดุล โดยในปี 2564 ได้กำหนดแผนระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ลงสู่แม่น้ำปิง สนับสนุนทุกภาคส่วนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ตลอดช่วงหน้าแล้งในปริมาณ 45 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณน้ำจัดสรรน้อยกว่า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึง 17 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง ในการส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนได้กำหนดรอบเวรการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลจำนวน 21 รอบเวร (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม) โดยได้มีการชี้แจงแผนการส่งน้ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนทราบแล้วเมื่อ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้กำหนดกติกาการใช้น้ำร่วมกัน คือ ขอให้ทุกกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคเกษตรงดใช้น้ำในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อให้ช่วงดังกล่าวได้เติมน้ำจากเขื่อนเป็นรอบเวร และเปิดใช้น้ำพร้อมกันในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามผลการส่งน้ำเพื่อปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานทุกแห่ง หรือ สายด่วนกรมชลประทาน 1460

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ