จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสอดส่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุม-สังสรรค์ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อโควิด19 แบบกลุ่มก้อน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 24 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 253 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ เร่งสอดส่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุม ลักลอบเล่นการพนัน หรือการสังสรรค์ของคนหมู่มาก ที่อาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 แบบกลุ่มก้อน พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืน

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ จากการตรวจหาผู้สัมผัสรวมทั้งพบผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆ พบว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่หลายอำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่  อาทิ สถานปฏิบัติธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือที่สถานที่รับเลี้ยงเด็กมูลนิธิในอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่พบว่า สาเหตุการติดเชื้อมาจากการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมาจากต่างครอบครัว มีผลทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง และทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนงดการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่จะต้องรวมกลุ่มคน โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุม ทบทวน ติดตามการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ ตามข้อสั่งการของส่วนกลางในการสอดส่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน  การสังสรรค์ของคนหมู่มาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แบบกลุ่มก้อน โดยจะมีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเต็มที่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ