สถานการณ์โควิด19 เชียงใหม่ ยังพบการแพร่ระบาดในกลุ่มครอบครัว ชุมชน และสถานที่ทำงานมากขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 24 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 249 ครั้ง

สถานการณ์โควิด19 จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบการแพร่ระบาดในกลุ่มครอบครัว ชุมชน และสถานที่ทำงานมากขึ้น กำชับประชาชนช่วยกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อในวงกว้าง ซึ่งมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก 463 เตียง

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในวันที่ 24 เมษายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 163 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,133 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 2,441 ราย มีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง 1,845 ราย โรงพยาบาลปกติทั้งรัฐบาลและเอกชน 426 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด 40 ราย และอยู่ใน Hospitel จำนวน 69 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ขณะนี้ตรวจไปแล้ว 2,610 ราย พบผลบวก 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.42 โดยส่วนใหญ่เป็นมีผู้ที่ไม่มีอาการ ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ ดังนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องทำการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหลงเหลือเป็นแหล่งโรคอยู่ในชุมชน สำหรับการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ ในวันนี้ยังไม่พบคลัสเตอร์ใหม่ โดยคลัสเตอร์เดิมทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ขยายวงการค้นหากลุ่มเสี่ยง ซึ่งผลการตรวจในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากคลัสเตอร์ของเรือนจำกลางจำนวน 8 ราย คลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กตำบลแม่คือ เพิ่มจำนวน 1 ราย และคลัสเตอร์งานศพที่อำเภออมก๋อย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 10 ราย และมีไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ต่ออีก ซึ่งขณะนี้ทางทีมสอบสวนโรคประจำอำเภออมก๋อย ได้ทำการค้นหาผู้สัมผัสในงานเพิ่มขึ้นแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลของกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 24 เมษายน 2564 มีจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 ทั้งหมด จำนวน 2,246 เตียง ใช้ไปแล้ว 1,783 เตียง และคงเหลืออีก 463 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 จึงต้องกำชับให้ประชาชน ให้ยึดหลัก “สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือเมื่อไปในสถานที่เสี่ยง และไม่รับประทานอาหารร่วมกัน” เพื่อความปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดของเชื้อในวงกว้าง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ