ภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่ เร่งออกมาฉีดวัคซีนโควิด19 สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 268 ครั้ง

ภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่ เร่งออกมาฉีดวัคซีนโควิด19 ร่วมกับการสร้างมาตรฐานความสะอาดของสถานบริการ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

นางนันทวัน ชุติพง​ษ์วิเวท ประธานชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ เจ้าของร้าน และพนักงานร้านนวดในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับฉีดวัคซีนโควิด19 จำนวน 300 คน ซึ่งมาจากสมาคมสปา นวด และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าให้มาใช้บริการด้วยความปลอดภัย หากพนักงานปลอดภัยและในส่วนของลูกค้าก็ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของร้านนวดได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านจะเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 80-90 จากสถานการณ์โควิด19 ทำให้ผู้ประกอบการต้องกลับมามองในกลุ่มลูกค้าคนไทย ที่เป็นคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนการตลาดการบริการและเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นสำคัญ โดยให้ผู้ประกอบการขอมาตรฐานSHA หรือ Safety & Health Administration ที่เป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานภาคสมัครใจสำหรับผู้ประกอบการ หรือ สถานประกอบการพึงมี เพื่อป้องกัน COVID-19 ซึ่งมาจากมาตรการด้านสาธารณสุขบวกกับมาตรฐานของสินค้าทางการท่องเที่ยว เพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานของร้านนวดและเน้นเรื่องความปลอดภัยให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่าร้านสถานบริการมีความสะอาดปลอดภัยและจะได้กลับมาใช้บริการอีก

ด้านนายวัชรพงค์ กลิ่นประณีต นายกสมาคมไทยล้านนาสปา กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาชิกผู้ให้บริการสปาและนวด ได้รับโอกาสในการฉีดวัคซีนโควิด19 เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการมาใช้บริการส่งผลให้การท่องเที่ยวดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการและส่งเสริมให้เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบลูกค้า หายไปประมาณร้อยละ 80 แต่สมาคมก็มีการปรับตัวมีการอบรมฝึกวิชาชีพช่วงที่พักงาน เมื่อมีโอกาสได้รับวัคซีนจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวเสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ