เชียงใหม่ สั่งปิด บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ที่อำเภอจอมทอง เป็นเวลา 14 วัน..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 90 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งปิด บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาท่าลี่ อำเภอจอมทอง เป็นเวลา 14 วัน พร้อมให้พนักงานที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตนเองอย่างเคร่งครัด ..//

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ในบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาท่าลี่ หมู่ที่ 13  ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาว่า พบผู้ติดเชื้อในสถานที่ทำงาน จำนวน 8 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 5 ราย ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในสถานที่บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาท่าลี่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติออกคำสั่งที่ 95 / 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยให้ปิดบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาท่าลี่ อำเภอจอมทอง เป็นเวลา 14 วัน และให้พนักงานที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือพนักงานในบริษัท งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ทั้งนี้ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจอมทอง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตาม ผู้ที่เดินทางเข้า - ออก โดยให้นายอำเภอจอมทองในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจอมทอง และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอจอมทอง กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

            หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่  13  สิงหาคม 2564

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ