จังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลามาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคน ออกไปจนถึง 31 สิงหาคม 2564 ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 113 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติขยายเวลามาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ..//

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่ง ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยให้มีผลจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นั้น เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบเชื้อโควิด-19 นำเข้าและเกิดการแพร่ระบาดของโรค ในลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องขยายมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมติออกคำสั่ง ที่ 96/2564 ให้ขยายระยะเวลามาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยให้มีผลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564  ในกรณีมีปัญหาที่จะต้องตีความหรือวินิจฉัยเกี่ยวกับคำสั่งนี้ หรือการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้ตีความหรือวินิจฉัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ