พม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 82 ครั้ง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ..//

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดอำเภอหางดง และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 หลัง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ หลังละไม่เกิน 40,000 บาท ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 ทั้งนี้ สนง.พมจ.เชียงใหม่ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Evergreen มูลนิธิเสริมสร้างชุมชน และศูนย์ส่งเสริมความมรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเชียงใหม่ (CSR CM) แก่ผู้สูงอายุด้วย

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 เป็นโครงการที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน คุ้มครอง จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในระดับพื้นที่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ