สถานการณ์ลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 90 ครั้ง

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำไยในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันจุดรับซื้อลำไยและคัดขนาดลำไย ในเขตอำเภอดอยหล่อ ส่วนใหญ่หยุดรับซื้อผลผลิต ..//

นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และติดตามสถานการณ์ราคาลำไยในเขตอำเภอดอยหล่อ และจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งปัจจุบันจุดรับซื้อลำไยและคัดขนาดลำไย (จุดร่อน) ในเขตอำเภอดอยหล่อ ส่วนใหญ่หยุดรับซื้อผลผลิต เนื่องจากผลผลิตที่รับซื้อจากเกษตรกรที่นำไปขายให้ล้ง ขนาดใหญ่ ถูกตีกลับ ด้วยสาเหตุขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น และสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกคุณภาพของลูกลำไยลดลง แตก ขึ้นหัว(แก่) ผลเล็ก เริ่มเน่าเสีย และร่วง รวมทั้งสถานการณ์โควิด-19 ตลาดปลายทางหลายแห่งปิด ทำให้โรงอบลำไย (ล้ง) ไม่สามารถกระจายผลผลิตได้อย่างคล่องตัว

สำหรับโรงอบลำไย (ล้ง) ในพื้นที่มีเตาอบจำนวนจำกัดไม่สามารถรองรับปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่นำมาจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงหยุดการรับซื้อ หรือรับซื้อน้อยลง ส่งผลให้ราคาของลำไยรูดร่วงลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก จากช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ราคารับซื้อลำไย (รูดร่วง) เกรด AA อยู่ในช่วงกิโลกรัมละ 20 – 25 บาท ปัจจุบัน คงเหลือ 14 – 18 บาท เกรด A จากช่วงกิโลกรัมละ 12 – 14 บาท เหลือ 4 – 8 บาท เกรด B จากช่วงราคากิโลกรัมละ 5 - 7 บาท คงเหลือ 2 – 3 บาท และเกรด C จากช่วงราคากิโลกรัมละ 2 – 3 บาท คงเหลือ 0.5 – 1 บาท หรือล้งบางแห่งจะไม่รับซื้อเกรด C และโรงงานไม่สามารถแปรรูปได้ทัน การรับซื้อจึงลดลง เนื่องจากแรงงานของโรงอบลำไยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งทำให้ไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่ได้ จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนลำไย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ