ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม AOT พี่อาสา CSR อาสาสอนดับเพลิง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 88 ครั้ง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม AOT พี่อาสา CSR อาสาสอนดับเพลิง ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น ลดความสูญเสียหากเกิดอัคคีภัยในชุมชน

          ที่สนามกีฬาชุมชนบ้านป่าเป้า-แกรนด์วิว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ สายสนับสนุนธุรกิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรม AOT พี่อาสา CSR อาสาสอนดับเพลิง ประจำปี 2564 โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน ตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

         การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัย แนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น พร้อมทั้งสาธิตการดับไฟด้วยถังดับเพลิงขนาดเล็ก ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทดลองปฏิบัติ ในการนี้ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มอบถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 10 ถัง และงบประมาณสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน จำนวนหนึ่ง      

        ทั้งนี้ โครงการ AOT พี่อาสา เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ระดับองค์กรของ ทอท.โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและชุมชน เกี่ยวกับอัคคีภัยและการรับมือเบื้องต้น เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังที่จะเห็นได้จากหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ