สมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่ ฉลองเปิดอาคารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 488 ครั้ง

สมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่ จัดงานฉลองเปิดอาคารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมธรรมและภาษา เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ

            ที่สมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่ ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ, นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีฉลองเปิดอาคารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ของสมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ระหว่างสองประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี

            เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขอยืนยันถึงความผูกพันที่รัฐบาลฝรั่งเศสมีต่อเครือข่ายสมาคมฝรั่งเศส ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าต่างที่เปิดไปสู่ประเทศฝรั่งเศสและนำพาผู้มาเยือนให้ได้รู้จักกับภาษาฝรั่งเศส วรรณคดีฝรั่งเศสและผลงานสร้างสรรค์ของฝรั่งเศส สมาคมฝรั่งเศสได้ประทับเครื่องหมายแห่งมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างประชากรทุกเชื้อชาติ นี่คือสถานที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาและแบ่งปันความรู้ให้แก่เยาวชน ซึ่งคณะทำงานได้ระดมกำลังอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาแผนงานด้านภาษาและวัฒนธรรม

            ทั้งนี้ สมาคมฝรั่งเศส กรุงปารีส ให้การสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสให้กระชับยิ่งขึ้น โดยการประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังจะเป็นการสร้างจุดสำคัญให้แก่วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ