ป.ป.ส. ภาค 5 ส่งมอบยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ต้านภัย COVID – 19 ให้โรงพยาบาลสนามเพื่อผู้ป่วยพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 70 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ส่งมอบยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ต้านภัย COVID - 19 จำนวน 6,000 เม็ด ภายใต้โครงการฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ ให้โรงพยาบาลสนามพื้นที่อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

          นายอุดม  นามเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการส่งมอบยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ต้านภัย COVID - 19 จำนวน 6,000 เม็ด ให้โรงพยาบาลสนามพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วย นายแพทย์จักรชัย  ติตะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย เป็นผู้แทนในการรับมอบยาเม็ดฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลสนามของอำเภออมก๋อย ซึ่งดำเนินการดูแลผู้ป่วย COVID – 19 พื้นที่หมู่บ้านนาเกียน  หมู่บ้านผาผึ้ง  หมู่บ้านแม่สะเต หมู่บ้านผาปูนแพะ หมู่บ้านจือทะ หมู่บ้านสบอมแฮด ที่เป็นคลัสเตอร์สำคัญในอำเภออมก๋อย 

            โครงการฟ้าทะลายโจร “ปลูกเดือนแม่  เก็บเดือนพ่อ”  เป็นนโยบายสำคัญของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของผู้ป่วย COVID - 19 ในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและพื้นที่ห่างไกล โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส.และโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ร่วมซ่อม ทำความสะอาดเครื่องปั๊มยาบ้าที่ถูกตรวจยึดในคดียาเสพติด และเปลี่ยนหัวตอกเดิมให้เป็นตรา ย.ธ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ส่งเสริมให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 1,000 หมู่บ้าน ปลูกต้นฟ้าทะลายโจรรวมกว่า 12 ล้านต้น ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาเม็ดฟ้าทะลายโจร รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนผงฟ้าทะลายโจรบดจากภาคเอกชน บริษัทกุยลิ้มฮึ้ง ปราชญา จำกัดจำนวน 600 กิโลกรัม  เพื่อมาผลิตเป็นยาเม็ดสำหรับแจกจ่ายบรรเทาอาการให้ผู้ป่วย COVID - 19 ในเบื้องต้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันในพื้นที่อำเภออมก๋อยมีผู้ป่วย COVID – 19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม และCommunity Isolation ในพื้นที่อำเภออมก๋อยอยู่จำนวน 68 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ