จังหวัดเชียงใหม่เปิด Walk in ฉีดวัคซีนแล้ว สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 176 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่เปิด Walk in ฉีดวัคซีนสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยเป็นวัคซีนสูตรไขว้  ..//

            โรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้กลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน สามารถ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้แล้ว ที่โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้ 1.โรงพยาบาลสวนปรุง วันที่ 21 ตุลาคม เวลา 12.30 - 15.00 น.  ทั้งนี้ต้องอาศัยอยู่ในตำบลหายยา ตำบลพระสิงห์ และตำบลแม่เหียะ  2.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วันที่ 20-23 ตุลาคม เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 3.โรงพยาบาลค่ายกาวิละ วันที่ 20-21 ตุลาคม เวลา 08.30 - 17.00 น. โดยต้องอาศัยอยู่บริเวณรอบค่ายฯ และในพื้นที่ตำบลวัดเกตุ 4.โรงพยาบาลแมคคอร์มิค วันที่ 20-22 ตุลาคม เวลา 08.30 - 15.00 น. 5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) วันที่ 22-23 ตุลาคม เวลา 08.00 - 16.00 น. 6.ห้างสรรพสินค้าเมญ่า เชียงใหม่ วันที่ 20 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน เวลา 10.00 - 15.00 น. เฉพาะผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 เท่านั้น ส่วนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการฉีดวัคซีน วันที่ 20-21 ตุลาคม และวันที่ 23 ตุลาคม  เวลา 08.30 - 15.00 น.

ทั้งนี้ วัคซีนมีจำนวนจำกัด สำหรับการ Walk in ในแต่ละวัน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฉีดฯ หรือโรงพยาบาลที่เปิดรับการฉีดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรหาร สุยะ ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ