เชียงใหม่ ตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ในทุกอำเภอ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 45 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติสั่งตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน หรือ Community Isolation – CI ในทุกอำเภอ เพิ่มประสิทธิภาพในการรับดูแลกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรงให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ..//

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation - CI) ขึ้นในทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับดูแลกลุ่มผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน ภายหลังจากทราบผลการตรวจทดสอบด้วยวิธี Rapid Antigen หรือ RT-PCR แล้ว โดยมีเป้าหมายในการรับดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรง

ทั้งนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่  และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมือง จัดเตรียมบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลศูนย์แยกกักในชุมชน โดยให้ประสานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ตลอดจนให้ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนทุกแห่ง จัดเตรียมแผนการประสานนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น และจัดระบบสุขาภิบาลสภาพแวดล้อม ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมการเข้า – ออก ตลอดจนมีมาตรการควบคุมป้องกันการติดเชื้อแพร่กระจายไปสู่ชุมชน และขอให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการจัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน พร้อมให้ความร่วมมือกับทางราชการด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ