มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 64 ครั้ง

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั่วประเทศจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์“จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่”   เตรียมจัดบวงสรวงศาลเจ้าแม่แม่โจ้ 28 ตุลาคม นี้ ..//

            รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั่วประเทศจัด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์“จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่”   ณ บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้  ซึ่งจะมีพิธีบวงสรวงเพื่อเริ่มดำเนินโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.09 น. เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” เกิดจากความตั้งใจของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่อยากพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ให้สวยงามอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชหลากชนิด ตามระบบการจัดสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการปรับปรุงในส่วนงานวางผัง ปรับระดับ งานสระน้ำ งานลานพื้นทางเข้าหลัก งานระบบน้ำพ่นหมอก งานระบบไฟฟ้า งานน้ำตก ลำธาร และงานปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติม  ซึ่งแสดงถึงพลังสามัคคีของลูกแม่โจ้ที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงสถานที่อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกแม่โจ้ทุกคน 

            สำหรับ  “ศาลเจ้าแม่แม่โจ้” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแม่โจ้ ได้จัดสร้างมาตั้งแต่สมัยครั้งคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้มีการปรับปรุงและย้ายสถานที่หลายครั้ง กระทั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าแม่แม่โจ้ (ปัจจุบัน) ณ บริเวณอุทยานกล้วยไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ วันที่    2 เมษายน 2534

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” โดยสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการฯ เข้าบัญชี  “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จั๋ดแจ๋งแต่งสวนฮื้อแม่โจ้” เลขที่บัญชี 375-3-01757-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5335 3140  และ 09 6713 5040

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ