เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนผู้ต้องการซื้อของในตลาดเมืองใหม่ - เมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 64 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนผู้ต้องการซื้อของในตลาดเมืองใหม่ - เมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้า ผู้ขาย ..//

          นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดลงทะเบียนผู้ต้องการซื้อของในตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก โดยมีข้อกำหนดในการลงทะเบียน คือ ผู้ลงทะเบียนต้องมีอีเมล์ของ Gmail  กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน  แล้วอัพโหลดภาพเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือ วัคซีนอื่นๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ลงในระบบ หรือลงทะเบียนที่ https://bit.ly/regCMmktหรือสแกน QR Code ระบบจะส่งอีเมล์ตอบกลับไปยังอีเมล์ที่ท่านกรอกไว้ และท่านสามารถแสดงเอกสารยืนยันการลงทะเบียนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้ทันที

สำหรับ  ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนควรตรวจสอบชนิดของวัคซีนและจำนวนของวัคซีน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์  การตัดยอดรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อออกเอกสารยืนยัน จะดำเนินการ เวลา 08.30 น. ของแต่ละวัน และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากที่กรอกข้อมูลที่สมบูรณ์ลงในระบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตอบอีเมล์กลับทุกราย โดยพิจารณาออกเอกสารยืนยันให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน ส่วนผู้ที่กรอกข้อมูลไม่ครบ หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จะทยอยตอบในภายหลัง

ทั้งนี้  ผู้ที่ต้องการเข้าไปซื้อของในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร และพื้นที่โดยรอบ โปรดแสดงเอกสารยืนยันการลงทะเบียน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ก่อนเข้าไปซื้อสินค้า

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ