จังหวัดเชียงใหม่ วางแนวทางการจัดเก็บกระทงแบบ New Normal

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ วางแนวทางจัดเก็บกระทงแบบ New Normal เน้นเพิ่มการใช้เครื่องจักรในการดำเนินงานมากขึ้น เพื่อลดจำนวนคน

            นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานประเพณียี่เป็งปีนี้ กำหนดจัดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี สำหรับการจัดเก็บกระทง ได้มีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดเก็บเศษกระทงให้แล้วเสร็จ และไม่ให้เป็นผลเสียกับสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นด้วย โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาจัดเก็บกระทงในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการลดจำนวนคนและใช้เครื่องจักรในการจัดเก็บแทน

            จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะมาลอยกระทงที่จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทง งดใช้โฟม สำหรับกระทงขนมปังเมื่อลอยอยู่ในน้ำนาน ๆ  ก็จะเกิดการเน่าเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเน่าเสียด้วย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมขอให้ 1 ครอบครัวต่อ 1 กระทง หรือ 1 คู่รัก ต่อ 1 กระทง    ทั้งนี้ ปริมาณน้ำท่าในปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นใช้น้ำในลำน้ำปิงที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ในห้วงเวลาเดียวกันของปี 63 ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปีนี้มีปริมาณน้ำ 102 ล้านลูกบาศก์เมตร หากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ก็คาดการณ์ว่าจะได้น้ำอีกไม่เกิน 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งต้องสงวนไว้สำหรับน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การผลิตน้ำประปาให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และรักษาระบบนิเวศน์ ส่วนด้านการจัดเก็บกระทง ทางชลประทานเชียงใหม่ ได้มีการวางทุ่นที่บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำ เมื่อมีเศษกระทงลอยมาตามลำน้ำก็จะดักจับเศษกระทงดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นเทศกาลลอยกระทงแล้ว ก็จะรออีก 2 วัน เพื่อทำการจัดเก็บเศษกระทงทั้งหมด คาดว่าจะทำการจัดเก็บไม่เกิน 2 วัน ก็แล้วเสร็จ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ