จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อ COVID - 19 รายใหม่ เพิ่ม 355 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 68 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ยอดผู้ติดเชื้อ COVID – 19 รายใหม่ เพิ่มสูง 355 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในจังหวัดที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

            คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การระบาดโรค COVID - 19 จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูง 355 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 349 ราย และผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดเพียง 6 ราย ทำให้ขณะนี้ มียอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 14,536 ราย รักษาหายแล้ว 10,503 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,684 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,075 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 526 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 83 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 51 ราย ด้านจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด ขณะนี้ใช้ไปแล้วร้อยละ 80.7 เหลือจำนวนเตียงว่าง ร้อยละ 19.3 แยกเป็น จำนวนเตียงของผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ใช้ไปแล้วร้อยละ 79 ว่างร้อยละ 21 จาก 3,871 เตียง จำนวนเตียงของผู้ป่วยอาการปานกลาง ใช้ไปแล้วร้อยละ 88 ว่างร้อยละ 12 จาก 600 เตียง และจำนวนเตียงผู้ป่วยอาการหนัก ใช้ไปร้อยละ 87 เหลือเพียงร้อยละ 13 จาก 95 เตียง

ทั้งนี้ สถานการณ์ของจังหวัดยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และกระจายไปหลายพื้นที่ จึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และงดการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง งดการรวมกลุ่มปาร์ตี้สังสรรค์ งดการทำกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง และเคร่งครัดในการกักตัว

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ