สำนักงานชลประทานที่ 1 แจงสถานการณ์น้ำในเขตความรับผิดชอบ

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 33 ครั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ แจงสถานการณ์น้ำในเขตความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2564 และหน้าแล้งปี 2565

            นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขตรับผิดชอบ รวมทั้งสถานการณ์น้ำฝนในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1 ห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีฝนตกเล็กน้อยวัดปริมาณฝนได้เพียงร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอฝาง วัดได้ 32 มิลลิเมตร จังหวัดลำพูนที่อำเภอลี้ วัดได้ 47 มิลลิเมตร และจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอแม่สะเรียง วัดได้ 52 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักมีแนวโน้มทรงตัว ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 104.75 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 40  ของความจุ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 68.14 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 26 ของความจุ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 70.53 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51 และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 191 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 53 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 53 สำหรับแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2564 ในเขตชลประทานได้ดำเนินการแล้ว 471,645 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97 เก็บเกี่ยวแล้ว 11,151 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำสำหรับส่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ทั้งฤดูฝนปี 2564 และหน้าแล้งปี 2565 ด้านการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง ได้วางแผนจัดสรรน้ำหน้าแล้ง ปี 2564 / 65 มีความสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภาวะวิกฤติ (ภัยแล้ง) ในพื้นที่เสี่ยงอีกด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ