จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อม 4 อำเภอนำร่อง รองรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 83 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเตรียมความพร้อม 4 อำเภอนำร่องในทุกมิติ รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเสี่ยงต่ำ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai ดีเดย์ 1 พฤศจิกายน นี้

            นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเตรียมความพร้อม 4 อำเภอนำร่อง ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai โดยคณะกรรมการอำนวยการเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว โครงการ CHARMING Chiang Mai ได้ประชุมหารือแนวทางและมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ในทุกมิติ รวมถึงแผนเผชิญเหตุด้านสาธารณสุขหากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะเริ่มเปิดพื้นที่ 4 อำเภอนำร่อง ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า ตามที่รัฐบาลกำหนด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ รับนักท่องเที่ยวจาก 45 ประเทศ 1 เขตปกครองพิเศษ ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยในระยะแรกจะเป็นการรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นมาจากจังหวัดอื่น ๆ ก่อนหน้าแล้ว เนื่องจากขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่เปิดเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ในเบื้องต้นหลักเกณฑ์จะคล้ายคลึงกับการรับนักท่องเที่ยวของ Phuket Sand Box เช่น มีประวัติการได้รับวัคซีนมาครบแล้ว มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID -19 ว่า มีความปลอดภัย เป็นต้น โดยคณะทำงานฯ จะได้มีการกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง

ด้านความพร้อมของพื้นที่นำร่อง ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอจะต้องได้รับวัคซีนแล้วมากกว่าร้อยละ 70 และได้มีการจัดทำพื้นที่ปลอดภัย  Blue Zone สำหรับนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะต้องหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง ในส่วนการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ มีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA แล้ว 1,082 แห่ง และผ่านมาตรฐาน SHA Plus อีก 215 แห่ง ซึ่งจะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย

            ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางได้ตามปกติ แต่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ